boligtype

16 enheter fordelt på 4 bygg, orientert rundt et bilfritt tun.

Adresse

Sophus Bugges vei 28
og Hanna Winsnes vei 19

arkitekt

Spir Arkitekter

fremdrift

Varslet planoppstart oktober 2023

Arkitektens ord

Prosjektet ligger i et boligområde sentralt i Larvik, med kort vei til sentrum og friområder. Tomten ligger i direkte tilknytning til transformasjonsområdet langs Nansetgata i vest og grøntområdet på Borgejordet i øst. Premissgivende for området er nærmeste nabo i sør; det vernede tunanlegget Solhaug (tidligere Steneløkken), som er en stor løkkebygning i sveitserstil oppført i 1877. Tilpasning til Solhaug er en viktig del av konseptet, og det er lagt stor vekt på at bebyggelsen skal harmonere, både gjennom typologi, fargebruk, materialbruk, bygningshøyder, takform og plassering på tomten. Bygningene er konsentrert mot nord, for på den måten å kunne gi mest mulig rom til Solhaug. I mellomrommet er det foreslått anlagt uteareal med parkmessig karakter, som vil hente inspirasjon fra det tidligere hageanlegget på Solhaug. Bebyggelsen består av ca. 16 boenheter fordelt på 4 bygg, orientert rundt et bilfritt tun. Samtlige bygg er i to etasjer med saltak og mulighet for loftsetasje. Takoppløft, varierende møneretninger og fargebruk er med på å bryte opp volumene og skape et mer variert uttrykk. Parkeringen løses i p-kjeller med en frittstående heis, som gir alle boenhetene tilgang til p-kjelleren. Byggenes arkitektoniske utforming vil i tillegg til ovennevnte stedstilpasning også forholde seg til larvikspaletten og ha et høyt fokus på miljø og bærekraft.