Aktuelle prosjekter

Boligprosjekt
28 enheter

Den nye bebyggelsen består av totalt 25 enheter fordelt
på to leilighetsbygg og tre rekker med rekkehus. 
Innsendt planinitiativ mars 2023

Tjøllingveien 520, Kirkefjerdingen 17, Larvik

Rekkehus, leiligheter
16 enheter

Rekkehus, ferdigstilles vår 2023
Trinn 2: 6 mannsbolig, ferdigstilles 1 kvartal 2024
Trinn 3: 6 mannsbolig ferdigstilles 4 kvartal 2024.

Guriskogen 98-102, Larvik

Nybygg

Tomannsbolig

Tolstrupveien 9, Larvik

Nybygg 

Tremannsbolig

Ulåsveien 6, Larvik