boligtype

25 enheter fordelt på et leilighetsbygg med 8 enheter, to firemannsboliger, 3 tomannsboliger og en rekke med
3 rekkehus

Adresse

Tjøllingveien 520
og Kirkefjerdingen 17

arkitekt

Spir Arkitekter

fremdrift

Varslet planoppstart november 2023

Arkitektens ord

Prosjektet ligger på Tjøllingvollen rett sør for Tjølling sykehjem og Tjølling Kirke, innenfor et område der kommunen ønsker fortetting. Tomten ligger på vest-siden av Tjøllingveien, som er hovedaksen gjennom Tjøllingvollen.

Området rundt Kirken og festplassen utenfor gamle Tjølling rådhus har vært premissgivende for utformingen av prosjektet. Ut mot Tjøllingveien foreslås det et leilighetsbygg, brutt opp i mindre volumer med saltak, som trapper ned mot nabobygget. Leilighetsbygget vil skape en buffer mellom den øvrige nye bebyggelsen og Tjøllingveien. Tomten heller slakt ned fra Tjøllingveien i øst mot Kirkefjerdingen i vest, der adkomsten til bebyggelsen er planlagt. En internvei gjennom tomten leder inn til en nedgravd parkeringskjeller under leilighetsbygget. Bebyggelsen består av totalt 25 enheter fordelt på et leilighetsbygg med 8 enheter, to firemannsboliger, 3 tomannsboliger og en rekke med 3 rekkehus. Leilighetsbygget er direkte tilknyttet p-kjeller via heis og trapperom.

Rekkehusene og tomannsboligene er på to etasjer med mulighet for loftsetasje på noen av byggene. Tomannsboligene mot syd har stue og kjøkken i 1. etasje i direkte tilknytning til en privat hage. Rekkehusene i nord har stue og kjøkken i 2. etasje med takterrasse over carport mot syd. Rekkehusene og tomannsboligene har parkering i carport direkte tilknyttet hver boenhet. Firemannsboligene har parkering i carport i nærheten av boligene. Byggene har saltak og varierende volum. Material- og fargebruk vil være tilpasset omgivelsene og harmonere med områdets karakter.

tjøllingtunet
tjøllingtunet